ผลงานที่ผ่านมา

อีแว้ประบบปิด Evap farmคูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม กัญชา ฟาร์มกัญชาชุดรางอีแว้ป
อีแว้ประบบปิด Evap farmคูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม กัญชา ฟาร์มกัญชาชุดรางอีแว้ป
อีแว้ประบบปิด Evap farmคูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม กัญชา ฟาร์มกัญชาชุดรางอีแว้ป
อีแว้ประบบปิด Evap farmคูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม กัญชา ฟาร์มกัญชาชุดรางอีแว้ป
อีแว้ประบบปิด Evap farmคูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม กัญชา ฟาร์มกัญชาชุดรางอีแว้ป
MTO (P) ระบบทำความเย็นสั่งทำแบบกระจายความเย็นทั่วพื้นที่คูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม ชุดรางอีแว้ปสำหรับอาคารเปิดโล่งโรงยิม ร้านขายของ ร้านวัสดุก่อสร้าง
MTO (P) ระบบทำความเย็นสั่งทำแบบกระจายความเย็นทั่วพื้นที่คูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม ชุดรางอีแว้ปสำหรับอาคารเปิดโล่งโรงยิม ร้านขายของ ร้านวัสดุก่อสร้าง
MTO (P) ระบบทำความเย็นสั่งทำแบบกระจายความเย็นทั่วพื้นที่คูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม ชุดรางอีแว้ปสำหรับอาคารเปิดโล่งโรงยิม ร้านขายของ ร้านวัสดุก่อสร้าง
MTO (P) ระบบทำความเย็นสั่งทำแบบกระจายความเย็นทั่วพื้นที่คูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม ชุดรางอีแว้ปสำหรับอาคารเปิดโล่งโรงยิม ร้านขายของ ร้านวัสดุก่อสร้าง
MTO (P) ระบบทำความเย็นสั่งทำแบบกระจายความเย็นทั่วพื้นที่
คูลลิ่งแพด cooling padCeLPad พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม ชุดรางอีแว้ปสำหรับอาคารเปิดโล่งโรงยิม ร้านขายของ ร้านวัสดุก่อสร้าง
Pre-Coolอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานสูงสุด 40%
Pre-Coolอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานสูงสุด 40%
Pre-Cool
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานสูงสุด 40%
Pre-Cool
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานสูงสุด 40%
Pre-Cool
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานสูงสุด 40%
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
การติดตั้งตามทางเดินของโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าออกแบบโดยใช้พัดลมที่มีแรงส่งลมสูง ประกอบกับหัวจ่ายแบบ Jet Diffuser ทำให้สามารถส่งลมได้ไกล 20-30 เมตร
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีวงล้อดูดความชื้นที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)


Visitors: 212,734