ให้บริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงระบบประหยัด พลังงานและระบบทำความเย็นด้วยการระเหยไอน้ำ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับ ProFlute AB ประเทศสวีเดน

ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ฮิวเทค (เอเชีย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและประหยัดพลังงานภายในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดน ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้ขยายการบริการ ไปสู่ลูกค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ และได้รับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน ISO 9100

 

 

 

บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ
ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย
ห้องเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและห้องสะอาด Humidity Control & Clean Room designระบบอีแวปสำหรับโรงเรือน Climate for Green house & Livestockระบบระบายอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Ventilation & Evaporative Cooling Systemระบบประหยัดพลังงาน Energy Saving

 

การล้างทำความสะอาดระบบ Evap เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ใช่ใครก็ทำได้
บริการล้างทำความสะอาดระบบ Evap ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ ไม่ว่าเครื่องแบบไหน ติดตั้งยังไง เราทำได้หมด