ให้บริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงระบบประหยัด พลังงานและระบบทำความเย็นด้วยการระเหยไอน้ำ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับ ProFlute AB ประเทศสวีเดน

ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ฮิวเทค (เอเชีย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและประหยัดพลังงานภายในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดน ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้ขยายการบริการ ไปสู่ลูกค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ และได้รับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน ISO 9100

บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ
ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย
ห้องเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง

 


ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและห้องสะอาด

 
Humidity Control & Clean Room 

เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ความชื้นมีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต และคุณภาพของผลผลิต เช่น การผลิตยา อาหาร ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ กระจกนิรภัย ห้องทดลองต่างๆ รวมถึงการป้องกันสนิม

 

ตรวจเช็คสภาวะความชื้นและอุณหภูมิห้องใช้งาน
ตรวจเช็คระบบควบคุมการทำงานของเครื่องควบคุมความชื้น
ตรวจเช็คระบบของอุปกรณ์ภายในเครื่องควบคุมความชื้น
ล้างทำความสะอาดวงล้อดูดความชื้น
ล้างทำความสะอาดระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอนเดนซิ่งยูนิต
ตรวจเช็ค แบร์ริ่งมอเตอร์ส่งลมของเครื่องควบคุมความชื้น
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องควบคุมความชื้น

Visitors: 211,146