ให้บริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงระบบประหยัด พลังงานและระบบทำความเย็นด้วยการระเหยไอน้ำ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับ ProFlute AB ประเทศสวีเดน

ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ฮิวเทค (เอเชีย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและประหยัดพลังงานภายในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดน ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้ขยายการบริการ ไปสู่ลูกค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ และได้รับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน ISO 9100

 

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและห้องสะอาด
Humidity Control & Clean Room design

เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ที่ความชื้นมีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต และคุณภาพของผลผลิต เช่น การผลิตยา อาหาร ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ กระจกนิรภัย ห้องทดลองต่างๆ รวมถึงการป้องกันสนิม

ระบบอีแวปสำหรับโรงเรือน
Climate for Green house & Livestock

ในภาคปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ควรมีการควบคุมอากาศภายในโรงเรือน แต่การที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โรงเรือนเปิดอาจไม่ใช่คำตอบในระบบอุตสาหกรรมเกษตร  ฉะนั้นจึงมี การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้อยู่ในโรงเรือนระบบปิด หรือที่เรียกว่า “โรงเรือนอีแวป” (Evap)

 

ระบบระบายอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Ventilation & Evaporative Cooling System

EVAP เป็นระบบทำความเย็นที่เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง อาคารขนาดใหญ่ความร้อนสูง ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในอาคาร สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ศูนย์สรรพสินค้า ศุนย์กีฬาในร่ม งานแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงเรือนปศุสัตว์ และโรงเรือนเพาะชำ โดยระบบอีแวป (Evaporative Cooling System) มีต้นทุนในการติดตั้งไม่เกิน 30% และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5-10% ของ ระบบปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์

ระบบประหยัดพลังงาน
Energy Saving

บริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศโดยเน้นการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานให้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ (Indoor air quality) ที่ใช้ตามอาคารสูง หรือโรงงานทั่วไป รวมถึงการนำวงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานเพื่อนำอากาศ
ร้อนหรือเย็นที่เหลือจากการ ใช้งานกลับมาใช้และการติดตั้งชุดประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

 

บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ
ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย
ห้องเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและห้องสะอาด Humidity Control & Clean Room designระบบอีแวปสำหรับโรงเรือน Climate for Green house & Livestockระบบระบายอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Ventilation & Evaporative Cooling Systemระบบประหยัดพลังงาน Energy Saving

 

การล้างทำความสะอาดระบบ Evap เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ใช่ใครก็ทำได้
บริการล้างทำความสะอาดระบบ Evap ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ ไม่ว่าเครื่องแบบไหน ติดตั้งยังไง เราทำได้หมด