เกี่ยวกับเรา

     บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 ให้บริการ ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และ ระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาลห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย ห้องเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสำหรับอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

 

     บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานของคุณปรีพนธ์ บัณฑิตยานนท์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน วิศวกรรมเครื่องกลจาก STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HOBOKEN, NEW JERSY, USA ผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านงานบริหารและงานวิชาการมากกว่า 40ปี อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและเป็นสมาชิกประเภทวุฒิวิศวกรของคณะกรรมการ ควบคุมการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เลขที่วก.493 เคยเป็น ผู้บรรยายพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ THE UNITED NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION หรือ UNIDO ประจำประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ ProFlute AB ประเทศสวีเดน ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและประหยัด พลังงานภายใน ประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดนปัจจุบันธุรกิจของบริษัทได้ขยายการ บริการไปสู่ลูกค้าในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ อาทิ เยอรมันนี สเปน อิตาลี สวีเดน อังกฤษ ตุรกีญี่ปุ่น เกาหลี จีน สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศต่างๆในแถบตะวันออกกลาง เอเซียตอนกลาง เอเซียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา

 

บริษัท ฯ มีทีมงานวิศวกร ทีมงานบริหาร และทีมงานผู้ชำนาญการในการติดตั้ง และให้บริการหลังการขายกว่า 50 คนไว้คอยให้บริการและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า จากประสบการณ์อันยาวนาน บริษัทฯ มั่นใจว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญที่สุดในด้านเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และประหยัดพลังงาน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายด้วยดีเสมอมา และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทั้งด้านตัวสินค้าและ บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

 

 

Mr.Prepond Bandityanond Chairman and Managing Director
- M.Eng. Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ, USA
- Guest Lecturer, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
- Guest Lecturer, Faculty of Engineering, Kasetsart University
- Former appointed specialist, The United National Industrial Development Organization (UNIDO)
- Managing Director, HuTek (Asia) Co., Ltd.

 

Mr.Prinyawut Bandityanond Deputy Managing Director
- BA, Econ (First-Class honor, King Bhumibol Scholarship), Thammasat University
- MBA, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, MA, USA
- Guest Lecturer, College of Management, Mahidol University
- Deputy Managing Director, HuTek (Asia) Co., Ltd.

 

Mr.Sune Bostrom Member of the board of director
- Bs Eng., Naval Academy, Sweden
- Managing Director, ProFlute AB
- Member of the board of directors, HuTek (Asia) Co., Ltd.

Visitors: 212,736