ระบบอีแวปสำหรับโรงเรือน

ในภาคปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ผลผลิตที่ดีคือตัวชี้วัดผลกำไร แต่การทำให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นคือ การควบคุมอากาศภายในโรงเรือน แต่การที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โรงเรือนเปิดอาจไม่ใช่คำตอบในระบบอุตสาหกรรมเกษตรฉะนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้อยู่ในโรงเรือนระบบปิด
หรือที่เรียกว่า “โรงเรือนอีแวป” (Evap) เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าในแง่ของปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดีหลังจากที่ติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้จักวิธีการใช้งาน การควบคุมระบบ การกำหนด และควบคุมทิศทางของลม ควบคุมความชื้น ควบคุมอุณหภูมิของห้องในเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเครื่องลดความชื้น dehumidifier แต่ละชนิดมีกลไกลการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้หลักในการใช้งาน อย่างเคร่งครัด

Cooling Pad
PadPlus &
Aluminum Gutter
UT Fan
Control
Visitors: 203,147