CoolingPad

 

หลักการทำงานของ “CeLPad” 
เมื่ออากาศสัมผัสกับน้ำพลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอ ทำให้อุณหภูมิของอากาศ
ลดลงมาโดยใช้แผ่นคูลลิ่งแพด เป็นสื่อซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมมาจัดเรียงในรุูปแบบที่มี
การจัดสรรพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศสูงสุดจึงสามารถขยายผลของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวให้เป็นทางเลือกในการทำ
ความเย็นที่ประหยัดและคุ้มค่าเมื่อน้ำอากาศร้อนมาผ่านแผง CeLPad ที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำจะทำให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำลง

 
ได้รับการออกแบบมาให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่สูงสุดการจายน้ำได้ทั่วทุกพื้นผิวทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
ทางเลือกใหม่ในการเคลือบหน้าผิวเพื่อการป้องกันที่เหนือกว่า
ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับเครื่องทำความเย็นระบบอีแว้ปขนาดเล็ก
ด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่ระเหยน้ำมากลมไหลผ่านได้ดี มีความต้านทานลมน้อยและยังสามารถป้องกันแสงไม่ให้ทะลุผ่านได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์นำแสงใด ๆ อีก
ผสมสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของ “ตะกรันแคลเซียม” บนแผงรังผึ้งและผสานกับนาโนเทคโนโลยีป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายป้องกันเชื้อรา ยับยั้งไวรัสลดการเกาะของแคลเซียม
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงผสานกับนาโนเทคโนโลยีช่วยฟอกอากาศ ยับยั้งเชื้อราป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงผสมสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของ ตะกรันแคลเซียมบนแผงรังผึ้งและผสานกับนาโนเทคโนโลยีช่วยฟอกอากาศ ยับยั้งเชื้อราป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย
ผสมสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของ “ตะกรันแคลเซียม” บนแผงรังผึ้งสามารถช่วยลดการเกาะของแคลเซียมได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับฟาร์มที่ใช้น้ำบาดาลหรือมีปัญหาเรื่องตะกรัน
ผลิตจากวัสดุใยแก้วเคลือบพิเศษที่ช่วยให้ความชื้นดีเยี่ยม ความสามารถในการดูดซับช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีความชื้นอย่างต่อเนื่องและมีผลการทำความเย็นแบบระเหยแม้ที่ความเร็วหน้าลมสูง

 

 

Visitors: 212,736