ผสมสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของ “ตะกรันแคลเซียม” บนแผงรังผึ้ง
สามารถช่วยลดการเกาะของแคลเซียมได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับฟาร์มที่ใช้
น้ำบาดาลหรือมีปัญหาเรื่องตะกรัน

Visitors: 211,141