ผสมสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของ “ตะกรันแคลเซียม” บนแผงรังผึ้งและผสานกับนาโนเทคโนโลยีป้องกันการเจริญเติบโต
ของจุลชีพยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย ป้องกันเชื้อรา ยับยั้งไวรัสลดการเกาะของแคลเซียม

 

Visitors: 211,145