ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง
ผสานกับนาโนเทคโนโลยี
ช่วยฟอกอากาศ ยับยั้งเชื้อรา
ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย

 

Photo catalytic Process (กระบวนการโฟโตแคตาไลติก)

เมื่อรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ตกกระทบไปยังไทเทเนียมไดออกไซด์จะส่งผลให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล และซุปเปอร์ออกไซด์ประจุลบ

ซึ่งมีอานุภาพในการเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่มาเกาะติดอยู่บนผิวหน้าของสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photo catalyst)

ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ความสามารถในการต้านแบคทีเรีย ความสามารถด้านการกำจัดกลิ่นและฟอกอากาศ

Visitors: 211,141