ระบบประหยัดพลังงาน

 

 

Energy Saving

บริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศโดยเน้นการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานให้กับเครื่องปรับอากาศ

เป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ (Indoor air quality) ที่ใช้ตามอาคารสูง หรือ โรงงานทั่วไป รวมถึงการนำวงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานเพื่อนำอากาศร้อนหรือเย็น

ที่เหลือจากการใช้งานกลับมาใช้ และการติดตั้งชุดประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นต้น

 

Energy Saving           Energy saving

 

 

Energy Recovery System

ระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Energy recovery system) คือระบบที่นำพลังงานของอากาศที่ทิ้งจากระบบปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่ เหมาะสำหรับ

อาคารที่มีการดูดอากาศเย็นหรือร้อนมาก ๆ ทิ้งออกมาภายนอก เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งอากาศ

ที่ถูกดูดทิ้งจากอาคารจะมีความเย็นและความแห้งอยู่ และในส่วนโรงงานบางแห่งก็ทิ้งอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ ซึ่งอากาศเหล่านี้ยังคงมีพลังงาน

เพียงแต่อาจมีฝุ่น กลิ่น หรือมีออกซิเจนน้อย ระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Energy recovery system) สามารถนำพลังงานจากอากาศที่ทิ้งกลับมา

ใช้ใหม่ได้โดยใช้อุปกรณ์ Rotary haet exchanger ซึ่งผลิตจากวัสดุเซรามิคไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยสารดูดความชื้น Desiccant Silica Gel

แลกเปลี่ยนพลังงานโดยเมื่อนำอากาศทิ้ง Exhaust air ผ่านวงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานวัสดุเซรามิคไฟเบอร์กลาสจะถ่ายเทอุณหภูมิเก็บไว้และ

สารดูดความชื้นจะเก็บความแห้งไว้ หลังจากนั้นวงล้อจะหมุนอย่างรวดเร็วไปยังส่วนของอากาศใหม่ Supply air เพื่อคายอุณหภูมิและความแห้งให้

อากาศบริสุทธิ์ใหม่จ่ายเข้าไปภายในอาคารหรือโรงงาน ซึ่งอุปกรณ์ Rotary heat exchanger มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนพลังงานได้สูงสุดถึง 90%

และสามารถใช้กับอากาศที่สภาวะอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส ถึง 350 องศาเซลเซียส โดยเมื่อติดตั้งใช้งานระบบ Energy recovery system

แล้วจะสามารถลดพลังงานที่ใช้กับระบบปรับอากาศได้ไม่น้อยกว่า 40%

 

 

Energy recover system          Energy recovery system

 

 

 

 
 
Visitors: 212,737