ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่นิยมใช้อย่างมาก ทำหน้าที่ Pre cool & Reheat หรือใช้เป็น Heat recovery
Heat Recovery
Heat Recovery
Heat Recovery
Heat Recovery

 

   

Air-to-Air Heat Exchanger

 

 

 

Heat Exchanger

 

Visitors: 207,779