ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและห้องสะอาด

เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ความชื้นมีผมต่อประสิทธิภาพของการผลิต และคุณภาพของผลผลิต เช่น การผลิตยา อาหาร ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ กระจกนิรภัย ห้องทดลองต่างๆ รวมถึงการป้องกันสนิม Humidity Control (ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น) สามารถควบคุมความชื้น ตั้งแต่ 1-99%RH ในทุกช่วงอุณหภูมิและยังมีประโยชน์ในการป้องกันกลิ่นอับหรือเชื้อราในตู้เสื้อผ้า ใต้ท้องเรือ ห้องใต้ดิน พิพิธภัณฑ์ ห้องเก็บงานศิลปะ หรือฟิล์มถ่ายภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้งโดยใข้อุณหภูมิต่ำได้อีกด้วยเครื่องลดความชื้น dehumidifier มีให้เลือกทั้งขนาดเล็ก หรือขนาดพกพาและขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ ทั้งในเรื่องการออกแบบ การวางระบบ การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องลดความชื้น dehumidifier รวมไปจนถึงการแนะนำการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์หลังจากที่ติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้จักวิธีการใช้งาน การควบคุมระบบ การกำหนด และควบคุมทิศทางของลม ควบคุมความชื้น ควบคุมอุณหภูมิของห้องในเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเครื่องลดความชื้น dehumidifier แต่ละชนิดมีกลไกลการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้หลักในการใช้งาน อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้เรายังมีการคอยให้บริการหลังการขายที่ดี ด้วยบริการอย่างมืออาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมีเป็นอย่างดีมาอย่างยาวนานของเรา ทำให้บริการติดตั้งระบบควมคุมความชื้น อุปกรณ์สำหรับการออกแบบห้องสะอาด เครื่องลดความชื้น dehumidifier ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากเสมอมา และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทั้งด้านตัวสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

เครื่องดูดความชื้นชนิดล้อเข็น็ีHuTek Dehumidifier HD-16A
Dehumidifier เครื่องดูดความชื้น สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม
Arid Cool ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์
Cleanroom ระบบห้องสะอาด
Desiccant Rotor วงล้อดูดความชื้นสำหรับเครื่องลดความชื้น
Visitors: 212,734