เตรียมโรงเรือนอีแว้ปให้พร้อมสำหรับหน้าร้อน

ฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว!! สภาวะอากาศในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกันก็คืออากาศร้อนถึงร้อนมาก เราจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์นั้นโดยการตรวจสอบโรงเรือนอีแว็ปให้พร้อมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ Evap ทำได้ดังนี้ 

1. ตรวจสอบส่วนประกอบโรงเรือน เช่น ประตู ผนัง เพดาน ผ้าม่าน และอุปกรณ์ประกอบอื่น พร้อมกับการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น เมื่อพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดหรือบกพร่อง

 

2. ตรวจสอบโดยรอบโรงเรือน บริเวณหน้า Pad และบริเวณระบายอากาศจากพัดลม ควรเปิดโล่งให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก กำจัดสิ่งกีดขวางทางลม และตัดหญ้ารอบโรงเรือนให้สั้น ไม่ควรถางหญ้าออก เพราะหญ้าจะช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรือนได้ดี

 

3. ตรวจสอบแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ปั๊มน้ำ ท่อน้ำ ถังพักน้ำ ถ้าพบชำรุดหรือบกพร่องควรแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี

 

4. ตรวจสอบการทำงานของพัดลม เช่น ความตึงของสายพาน การทำงานของบานเกล็ด (Shutter) ควรเปิด-ปิดได้คล่องไม่ฝืดหรือติดขัด ไม่สั่นหรือเสียงดังผิดปกติ เมื่อบานเกล็ดปิดควรแนบสนิทและลมไม่รั่ว ขณะที่พัดลมทำงาน กระแสไฟฟ้าควรอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อพบสิ่งที่ชำรุดบกพร่อง ควรแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้พัดลมมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

 

5. ตรวจสอบเครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือน (Climate Controller) เพื่อความมั่นใจในการใช้งาน ควรสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Sensors) ด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือน

 

6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม เช่น แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสควรอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาไฟตกไฟเกินหรือเฟสไม่สมดุล ถ้าพบปัญหาดังกล่าว ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง นอกจากนั้น ควรสังเกตจุดต่อสายไฟฟ้า อุปกรณ์และสภาพสายไฟฟ้า ถ้าพบสิ่งผิดปกติให้รีบหาสาเหตุและแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีปัญหา อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือก่อความเสียหายที่รุนแรงได้

 

7. ตรวจสอบอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะที่ให้น้ำ ควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ น้ำไม่รั่วซึม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นโรงเรือนชื้นแฉะ และก่อให้เกิดผลเสียต่อการเลี้ยงสัตว์

Visitors: 211,146