Foreman

1.รับมอบแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสำเร็จตามแผน

2.ควบคุมผู้รับเหมาและช่าง ให้ดำเนินตามแผนงาน

3.ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน

4.ตรวจสอบคุณภาพงานระบบเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตราฐานและป้องกันจุดเสี่ยงอันตรายขณะปฏิบัติงาน

1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ,ไฟฟ้า  หรือที่เกี่ยวข้อง

3. กระตือรือล้น มีความรับผิดชอบสูง

4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

5. สามารถถอดแบบ และอ่านแบบได้

6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

7. สามารถทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้

8. ปฏิบัติงานทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น..

9. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Visitors: 211,145