ระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำ : ทางเลือกประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Evap ดีอย่างไร

1.ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition) ในขนาดความ    สามารถทำความเย็นเท่ากัน
2.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้วชาญที่มี    ความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)
3.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFc ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้น        บรรยากาศที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
4.สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ Negative Pressure สร้างม่าน    อากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอก
5.สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิดและพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

อีแว้ปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เปิดโล่ง
อีแว้ปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิภายในสูง
อีแว้ปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
อีแว้ปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแลเครื่องดื่ม
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
Visitors: 211,146